חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פירוק שיתוף בגירושין

פירוק שיתוף בין בני זוג מהו?

פירוק שיתוף במסגרת הליך פרידה או במסגרת גירושין – כולל פירוק וחלוקת סך הרכוש והנכסים המשותפים של בני הזוג.נכסים שניתן למכור אותם כמו דירה או רכב ימכרו לצד שלישי והתמורה תחולק בין הצדדים באופן שווה.כל צד אף רשאי לקנות את חלקו של הצד השני ברכוש המשותף.במסגרת פירוק שיתוף במקרקעין בני הזוג על פי רוב יחלקו ביניהם את התכולה.בסוגית חלוקת הרכוש ופירוק שיתוף יש חשיבות למועד הנישואין.ניתן להבחין בין זוגות שנישאו לפני שנת 1974 וזוגות שנישאו לאחר 1974.זוגות שנישאו לפני 1974 –חלה עליהם חזקת השיתוף –זוגות אלו רשאים לתבוע פירוק שיתוף בכל עת במהלך הנישואין.חלוקת הרכוש משתרעת על כלל הרכוש, לרבות דירת מגורים, עסק, קופות גמל, פנסיה, חסכונות ואך מוניטין ונכסי קריירה.

חוק יחסי ממון ופירוק שיתוף

זוגות שנישאו לאחר 1974 – חל עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג ולפיכך מ ועד חלוקת הרכוש הוא אחד מאלו: א. מועד פקיעת הנישואין – גירושין או מוות של אחד מבני הזוג. ב. לאחר שנה מהמועד בו הוגשה תביעה להתרת נישואין או פירוק שיתוף. ג. כשקיים קרע בין בני הזוג בגינו הם חיים בנפרד משך תקופה מצטברת של 9 חודשים לפחות במשך שנה. לבית המשפט או לבית הדין סמכות שבשיקול דעת אף לקצר תקופה זו ככל שקבע שיש קרע בין בני הזוג. לבית המשפט שיקול דעת אף לקצר את התקופות הללו, במקרים של אלימות במשפחה. הכלל הוא חלוקת רכוש שוויונית, אם כי לבית המשפט יש סמכות במקרים מתאימים לקבוע חלוקה לא שוויונית בין הצדדים, למשל במקרה בו יש פערי השתכרות, מוניטין ועוד. הרכוש שלגביו נעשה הרישום מתייחס לכל הרכוש שנצבר במהלך הנישואין, גם אם הוא רשום על שם אחד מבני הזוג. הרכוש שאינו נכנס לאיזון הוא רכוש שנצבר לפני הנישואין, מתנות, ירושות, גמלת ביטוח לאומי, או גמלת פיצוי בגין נזקי גוף או נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן. לפיכך כשסוגית הרכוש היא על הפרק חשוב לפנות לעו"ד גירושין שיכול לבחון את מכלול נסיבות המקרה והרכוש המשותף ולבנות אסטרטגיה מתאימה.

פירוק ושיתוף בדירת מגורים

כשמדובר בפירוק שיתוף בדירת מגורים, חל חוק המקרקעין שקובע כי שותף יכול בכל עת לבקש פירוק שיתוף בדירה על מנת שהדירה תימכר ולבית משפט כמעט ואין שיקול דעת בעניין.
תביעה לפירוק שיתוף משמעה מכירת הדירה וחלוקת התמורה בין בני הזוג, צד שמעוניין בכך יגיש תביעה לפירוק שיתוף.
הדירה יכול להימכר לצד שלישי או לאחד הצדדים, כאשר להם יש זכות קדימה בנכס.
בן זוג שאינו מעוניין בפירוק שיתוף יכול להסתייג תוך שימוש בעוגן שניתן בחוק המקרקעין סעיף 40א שמורה על עיכוב פירוק שיתוף בדירה של בני זוג שמשמשת אותם למגורים, במידה ואין לילדים מקום מגורים חלופי.
ישנם מקרים חריגים ונדירים בהם דרישת צו לפירוק שיתוף תידחה, מדובר בעיקר במקרים בהם הוגשה לבית הדין הרבני בקשה למתן צו למדור ספציפי ייחודי – שבגינו תוכל האישה להתגורר בדירת המגורים יחד עם הילדים. (בקשה זו תוגש במסגרת תביעה מזונות או במסגרת תביעה לשלום בית).יודגש כי גם אם תוגש בקשה למדור ספציפי לבית הדין, בית משפט עדיין יכול להמשיך לדון בתביעה לפירוק שיתוף, אך בית משפט יפעל על פי עקרון כיבוד הערכאות ולא ייתן צו לפירוק שיתוף על עוד לא ניתנה החלטה סופית בבקשה למדור ספציפי.
החלטה של בית משפט לפירוק שיתוף בדירה מחייבת את מכירתה. במידה ואחר מבני הזוג מערים קשיים על המכירה, בית המשפט ימנה שמאי שיעריך את הנכס ובית המשפט ימנה כונס שיהיה אחראי על מכירת הדירה, יפעל לפרסום הנכס בכלי התקשורת, הכנת הסכם מכר וקבלת אישור בית המשפט לביצוע מכירת הדירה.
לכל אחד מבני הזוג זכות קדימה לרכוש את חלקו של השני בדירה, לפני צד ג' בשוק החופשי.
סוגיית הרכוש היא סוגיה סבוכה ומורכבת ולפיכך על מנת לממש את מלוא הזכויות על פי נסיבות המקרה כדאי להיעזר בעו"ד משפחה מיומן שעוסק בתחום וידע להוביל את הלקוח בדרך הנכונה.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 0737841738
דילוג לתוכן