חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הוצאה לפועל מזונות

תוכן עניינים

כשאב אינו משלם מזונות שנקבעו בפסק דין או בהסכם הגירושין שאושר ע”י בית המשפט לענייני משפחה או ע”י בית הדין הרבני וקיבל תוקף של פסק דין, ניתן בעזרת עורך דין מזונות לגבות את הכסף באמצעות ביטוח לאומי ו/או באמצעות לשכת הוצאה לפועל.

הוצאה לפועל מזונות - גבייה באמצעות ביטוח לאומי

הוצאה לפועל מזונות - גבייה באמצעות ביטוח לאומי

חוק המזונות נועד לסייע לאישה ולילד או להורה שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב במזונות. המוסד לביטוח לאומי ישלם מידי חודש את הסכום לזוכה ופותח בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב. הסכום שישולם יהיה בגובה הסכום הנקוב בפסק הדין למזונות או הסכום הקבוע בתקנות הנמוך מביניהם. לא כל אחת יכולה לפנות לביטוח לאומי ללא עו”ד משפחה על מנת לממש את המזונות שנפסקו לה. מבחן הכניסה הוא מבחן ההכנסות. אישה שיש לה הכנסות בגובה הזכאות כפי שנקבע בתקנות לא תוכל לממש את דמי המזונות באמצעות ביטוח לאומי. אם הכנסות האישה מעבודה או שלא מעבודה נמוכות משיעור ההקצבה שקבועה בתקנות ביטוח לאומי אזי תוכל לגבות את ההפרש מביטוח לאומי ואת היתר תוכל לתבוע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

גביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

גביית מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

כל אישה שיש בידה פסק דין למזונות או הסכם גירושין שאושר ע”י ביהמ”ש או בית הדין הרבני, לאחר שלא שולמו לה מזונות שלושה חודשים ברציפות, יכולה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד החייב. הבקשה מוגשת בצירוף פסק דין מקורי. לשכת ההוצאה לפועל היא גוף ביצועי ולפיכך כל נקיטת פעולה כנגד החייב טעונה בקשה של הזוכה. בקשות שונות אלו טעונות אגרה שמוטלות על הזוכה.
לאחר הגשת בקשה פתיחת תיק תשלח לחייב אזהרה על פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו בצרוף שובר תשלום בגובה החוב הנטען.
במידה ולא שולם החוב במלואו תוך 21 יום מיום מסירת האזהרה ולא ניתן צו לעיכוב הליכים בעקבות בקשת פרעתי שאותה הגיש החייב, ניתן לפעול כנגד החייב באחד מההליכים המבצעיים הבאים:
עיקולים – ניתן ליזום הליכיNעיקול כנגד רכושו של החייב :כולל מקרקעין, כלי רכב, משכורת (חוק הגנת השכר שמגן על חלק מהמשכורת מפני עיקול אינו חל כשמדובר בחוב מזונות), חשבונות בנק וחסכונות. ניתן אף לבצע עיקול אצל צדדים שלישיים.

הוצאה לפועל מזונות
הטלת הגבלות על החייב - ניתן להטיל הגבלות שונות על החייב כמפורט להלן:

הטלת הגבלות על החייב - ניתן להטיל הגבלות שונות על החייב כמפורט להלן:

1. הגבלת רישיון נהיגה (ניתן לממש את ההגבלה כבר עם פתיחת התיק),
2. הגבלות בבנק ישראל.
3. הגבלה על הוצאה או חידוש דרכון
4. הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב.
5. הגבלת החייב מלקבל, להחזיק, או לחדש רישיון נהיגה.

צו מאסר – ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בתום 21 יום ממסירת האזהרה לחייב ולדרוש לנקוט בהליך של מאסר, זאת מבלי לבצע חקירת יכולת (בניגוד לחוב רגיל). תקופת המאסר יכולה להימשך לפרק זמן של 21 יום (להבדיל מחייב רגיל אשר ניתן לאסרו לפרק זמן של 7 ימים בלבד).
עיכוב יציאה מהארץ – אם מתעורר חשש שהחייב עומד לצאת את הארץ ויציאתו עלולה למנוע או לפגוע בגביית החוב, ניתן להגיש בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ על החייב. צו העיכוב יהיה בתוקף עד לתשלום החוב, אלא אם החייב יעמיד ערבים שישלמו במקומו את החוב המידה והוא עצמו לא ישלם.

בקשות ותשלומים שונים

בקשות ותשלומים שונים

חוב המזונות חוסם את החייב מלהגיש מספר בקשות ולקבל הקלות מסוימות שניתנות לחייב בחוב רגיל, כמפורט להלן:
חייב בחוב מזונות לא יוכרז כמוגבל אמצעים, אף אם מצבו הכלכלי רעוע, להבדיל מחייב רגיל.
חוב מזונות לא ישתתף במסגרת איחוד תיקים.
חייב בתיק הוצאה לפועל אינו יכול להגיש בקשה לצו תשלומים משום שיכולתו הכלכלית של החייב נידונה ע”י שופט בבית משפט לענייני משפחה, כשניתן פסק הדין למזונות.
מי ששילם מזונות ובכל זאת ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל רשאי להתגונן נגדם בטענת ‘פרעתי', ואז יקוים דיון בטענה זו. אדם הטוען ששילם מזונות – נטל ההוכחה עליו ועל כן מומלץ לצבור הוכחות לכל תשלום מזונות ולא להעביר את תשלומי המזונות במזומן ומבלי לקבל על כך אישור. גם ביצוע תשלומים שהינם חלק מהמזונות לצדדים שלישיים (כמו תשלומים ישירות לבית הספר, תשלומי חשמל, רכישת בגדים וכיוצ'ב) בדרך כלל לא יוכרו כתשלומי מזונות ילדים אלא אם הסכם הגירושין הקובע את סכום המזונות או פסק הדין למזונות קובעים מפורשות שהחייב במזונות יוכל לשלם את סכום המזונות לצדדים שלישיים.

חוב המזונות חוסם את החייב מלהגיש מספר בקשות ולקבל הקלות מסוימות שניתנות לחייב בחוב רגיל, כמפורט להלן: חייב בחוב מזונות לא יוכרז כמוגבל אמצעים, אף אם מצבו הכלכלי רעוע, להבדיל מחייב רגיל. חוב מזונות לא ישתתף במסגרת איחוד תיקים. חייב בתיק הוצאה לפועל אינו יכול להגיש בקשה לצו תשלומים משום שיכולתו הכלכלית של החייב נידונה ע”י שופט בבית משפט לענייני משפחה, כשניתן פסק הדין למזונות. מי ששילם מזונות ובכל זאת ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל רשאי להתגונן נגדם בטענת ‘פרעתי', ואז יקוים דיון בטענה זו. אדם הטוען ששילם מזונות – נטל ההוכחה עליו ועל כן מומלץ לצבור הוכחות לכל תשלום מזונות ולא להעביר את תשלומי המזונות במזומן ומבלי לקבל על כך אישור. גם ביצוע תשלומים שהינם חלק מהמזונות לצדדים שלישיים (כמו תשלומים ישירות לבית הספר, תשלומי חשמל, רכישת בגדים וכיוצ'ב) בדרך כלל לא יוכרו כתשלומי מזונות ילדים אלא אם הסכם הגירושין הקובע את סכום המזונות או פסק הדין למזונות קובעים מפורשות שהחייב במזונות יוכל לשלם את סכום המזונות לצדדים שלישיים.

ערעור על החלטות של רשם ההוצל"פ מזונות

ערעורים על החלטות של רשם ההוצאה לפועל מזונות יופנו לבית המשפט לענייני משפחה.
מומלץ לפנות לעורך דין מזונות בייעוץ אודות הליכי ההוצאה לפועל, בין אם מודבר בזוכה או בחייב.

עו"ד דיני משפחה – לתאום פגישה חייגו :

0737841738

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 0737841738
דילוג לתוכן