חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ירושות, צוואות וניהול עיזבונות

אף אדם לא יודע מתי יגיע היום בו יפסח מהעולם. יחד עם זאת אדם אשר רוצה לקבוע כיצד רכושו יחולק כדאי שיעשה זאת באמצעות צוואה. לשם כך יש לערוך צוואה אצל עו”ד משפחה באחד הדרכים שמקובלות בחוק על מנת שלא תתקבל התנגדות לצוואה מסיבות צורניות או מהותיות.
עריכת הצוואה הינו נושא ויש לעמוד בכללים ברורים על מנת שבבוא היום לא תותיר ספק ולא תוביל למאבקים בין משפחה קרובים.

סוגי צוואות

סוגי צוואות

החוק מגדיר ארבע סוגי צוואות תקפות:
בכתב יד – תיערך בכתב ידו של המוריש, תיחתם על ידו ותישא את תאריך עריכתה.
בעדים – תיערך בכתב , יצוין בה תאריך ותיחתם על ידי המצווה בפני שני עדים, בגירים, שאינם פסולי דין ואין להם עניין בצוואה .
בפני רשות – המצווה יותיר את צוואתו בדרך של אמירת דבריו בפני בית המשפט, רשם בית המשפט, רשם לענייני ירושות, בית הדין הרבני או נוטריון, או בדרך של הגשת צוואה כתובה.
צוואת שכיב מרע – צוואה בע”פ של אדם גוסס או מי שרואה את עצמו כגוסס בנסיבות מוצדקות (מבחן סובייקטיבי ואובייקטיבי), רשאי לצוות בעל פה לפני שני עדים השומעים את לשונו. דברי המצווה וציון היום בו נאמרו והנסיבות לעשיית הצוואה יירשמו בזיכרון דברים שייחתם ע”י שני העדים ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. על העדים לבצע את כל האמור לעיל, ככל האפשר בסמוך לאחר המועד שניתן לעשותם. במידה ועברו 30 הימים מאז עשיית הצוואה וחלפו הנסיבות אשר התירו את עשיית הצוואה והמצווה עודנו בחיים – הצוואה בטלה.

הפקדת צוואה

הפקדת צוואה

מצווה יכול להפקיד את צוואתו אצל עו”ד או לשמור עליה בביתו. יחד עם זאת עומדת לו האפשרות להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות, במידה ויבחר לעשות כן. הפקדת הצוואה אצל רשם הירושות חופנת בחובה יתרונות לא מבוטלים:
הפקדת הצוואה מבטיחה כי הצוואה תישמר ולא תאבד.
במידה ותהייה במחלוקת בנוגע למועד עריכת הצוואה, ישנה ראיה לכאורה כי לכל המאוחר הצוואה נערכה ביום בו הופקדה אצל רשם .
מדובר במעשה הפיך – כלומר בכל עת יכול המצווה לקבל בחזרה את צוואתו. (יצוין כי הפקדת הצוואה ומשיכתה כרוכים באגרה).
הפקדת הצוואה תעשה ע”י המצווה בלבד שיזדהה עם תעודת זהות ויגיש צוואה מקורית בצירוף קבלה בדבר תשלום האגרה.

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה

קיומה של צוואה לא מספיק על מנת שניתן יהיה לממש אותה. על פי דיני הירושה לאחר פטירת המצווה יש צורך בצו קיום צוואה. את הבקשה מגישים לרשם הירושות. צו קיו ם צוואה מאשר את נוסח הצוואה ונותן לה תוקף של פסק דין. הבקשה מפורסמת בעיתונות על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לצוואה.

התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצו קיום צוואה

כל אדם יכול להגיש ניתן להגיש התנגדות לצו קיום צוואה בתוך 14 יום ממועד פרסום הגשת הבקשה לצו קיום צוואה בעיתונות. במקרים מיוחדים יכול רשם הירושה או ביהמ”ש מועד אחר. ניתן להגיש התנגדות במקרים הבאים:
המנוח הותיר צוואה מאוחרת יותר.
נפלו פגמים בצוואה
הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח
המנוח היה תחת השפעה לא הוגנת, לחץ, איום או אונס כשכתב את הצוואה.
אחד הנהנים בצוואה השתתף בעשייתה.

ביצוע הצוואה

ביצוע הצוואה

אם לא מוגשת התנגדות הבקשה מועברת לידי האפוטרופוס הכללי שיכול לאשר אותה או להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה או להעביר למבקש בקשה להשלמת פרטים. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי ולאחר שחלפו המועדים להגשת התנגדויות , ייתן רשם הירושה צו קיום צוואה.

פגמים בצוואה
ניתן לחלק את הפגמים בצוואה לפגמים שאינם ניתנים לתיקון ולפיכך פוסלים את הצוואה לבין פגמים צורניים אשר ניתנים לתיקון במידה וביהמ”ש למשפחה מתרשם שאין ספק באמיתות הרשום בצוואה ובכך שהיא משקפת את רצון המצווה יכול לאשר את הצוואה על אף הפגמים שנפלו בה.

פגמים בצוואה שאינן ניתנים לתיקון:

פגמים בצוואה שאינן ניתנים לתיקון:

צוואה בעדים – היעדר חתימת המצווה.
צוואה בעדים – היעדר אישור שני העדים וחתימתם על הצוואה.
צוואה בכתב יד – שאינה כתובה בכתב ידו של המצווה.
צוואה בע”פ (צוואת שכיב מרע) – ציווי בפני עד אחד בלבד.
צוואה בע”פ (שכיב מרע) – אי עריכת זיכרון דברים של דברי המצווה.
פגמים הניתנים לתיקון ע”י בית המשפט.
צוואה בעדים – העדר תאריך בצוואה.
צוואה בעדים – חתימת העדים במועד מאוחר.
צוואה בעדים – שינוי נוסח המצווה מ”זוהי צוואתי” לנוסח אחר.
צוואה בעדים – חתימת העדים שלא על גבי הצוואה אלא בתצהיר.
צוואה בכתב יד – העדר חתימה או תאריך.
צוואה בכתב יד – תאריך מוטעה.
צוואה בפני רשות – היעדר אישור כי הצוואה הוקראה לפני המצווה
צוואה בפני רשות – היעדר ציון כי הצוואה תורגמה בפני המצווה.
צוואה בע”פ (שכיב מרע) – רישום מאוחר של זיכרון דברים.
צוואה בע”פ (שכיב מרע) – ציווי בפני שני עדים במועדים שונים.

עו"ד דיני משפחה – לתאום פגישה חייגו :

0737841738

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 0737841738
דילוג לתוכן