חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תביעת מזונות

תביעת מזונות מתחלקת לשני תחומים: תביעת מזונות ילדים ותביעת מזונות אישה.

תביעת מזונות

תביעת מזונות ילדים

מזונות ילדים הינו חיוב שאינו תלוי בהכנסותיהם של בני הזוג, אם כי בצרכיו של הילד, להם מייחס בית המשפט את מלוא החשיבות.

יתרה מכך, גם אם הגיעו בני הזוג להסדר תשלומי מזונות ילדים במסגרת הסכם גירושין, אם בעתיד סכום הכסף שסוכם בניהם לא יאפשר לילדים מענה לכל צרכיהם ההכרחיים יוכלו לתבוע את מזונותיהם ללא כל קשר להסכם שנערך בין הוריהם.

את המזונות ניתן לפצל למזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה, כמפורט להלן:
מזונות הכרחיים – על האב לשאת במזונות ההכרחיים של ילדיו (מזון , ביגוד, הנעלה, מדור וכד'), על האם לא מוטלת חובה לשאת במזונות אלו. החובה לפרנס את הילדים קודמת לזכותו של האב לכלכל את עצמו ולפיכך מזונות אלו ישולמו ללא תלות במצבו הכלכלי של הגבר.
על האב מוטלת חובה אבסולוטית לספק את צרכיו ההכרחיים של ילדיו על לגיל 15.
הפסיקה קבעה כי צרכים הכרחיים הינם מזון, ביגוד, הנעלה וחלק יחסי מהוצאות
המדור והחינוך. הפסיקה הרחיבה לא אחת את מונח הצרכים ההכרחיים של קטין
שמדובר באב אמיד ולהיפך.

מזונות מדין צדקה – מדובר בצרכים עודפים כגון חוגים, שיעורי העשרה, שיעורים פרטיים, טיולים, בילויים, נסיעות בארץ ובחו"ל, מתנות וכיוצא בזה. מדובר בצרכים שאינם הכרחיים וניתן לחייב בהם את האב רק אם ידו משגת לשלם אותם וכן אם בעבר נהגו הילדים לחיות ברמת חיים זו. חובת התשלום על מזונות מסוג צדקה תחול על שני ההורים יחד, בכפוף לכך שהם יכולים לשאת בהוצאות אלו.

תשלום המזונות מחושב על פי גיל הילדים:
עד גיל 6 : על פי דין תורה לאב יש חבות מזונות מוחלטת – מדובר בחיוב שאינו תלוי ביכולת הכלכלית של האב, אלא רק בצרכי הילד.
בין הגילאים 6-15 :האב ממשיך לשאת באחריות בלעדית לצרכים ההכרחיים של ילדיו, אולם בכל הנוגע לצרכים הנובעים מדין צדקה (טיולים, חוגים, מתנות, בילויים וכד') חובת התשלום תחול על שני ההורים באופן שווה.
מגיל 15 – 18 :כל התשלומים שמגיעים לילדי נחשבים מדין צדקה –ההורים נושאים בנטל באופן שווה (בהתאם להכנסותיהם).
בתקופת השירות הצבאי – ביהמ"ש יכול לפסוק מזונות ילדים גם מעבר לגיל 18 – בד"כ דמי המזונות שיפסקו יהיו בגובה שליש מהסכום שהיה נהוג לשלם עד גיל 18.

מדור
כחלק מתשלום המזונות האב חייב לשלם עבור מדור לילדיו. הפסיקה קבעה מדרגות משכר הדירה אותם על האב לשלם בגין חלקו של הילד בהוצאות המדור בהתאם למספר הילדים, באופן הבא:
ילד אחד– על האב לשאת בעלות של 30% משכר דירה.
שני ילדים – על האב לשאת בעלות של 40% משכר הדירה.
שלושה ילדים ומעלה –על האב לשאת בעלות של 50% ולעיתים 60% משכר הדירה.

כאשר האםאינה שוכרת דירה אלא רכשה דירה ומחזירה הלוואת משכנתא, נקבע כי גם במקרה זה ניתןלחייב במדור מאחר והחזרהמשכנתא על דירה שנרכשה היא הדרך להבטיח את מדור הילד, ישהתחשב במרכיב זה בפסיקת מזונות ויש לחייב את האב בחלקושל הילד בהוצאותהמדור.

דמי טיפול
על פי המשפט העברי חובת המזונות של האב כלפי הילדיםכוללת גם את החובה לטפל בילדים ומכאן שהוצאות הטיפול בילדים מהווים חלק ממזונותהילדים. הפועל היוצא מכך הינו שכאשר האם היא זו שמטפלת בילדים היא זו שזכאית לקבלדמי טיפול מן האב כחלק מחובתו לשלם את הוצאות הטיפול בילדים.

קביעת גובה תביעת מזונות

קביעת גובה המזונות

רצוי להוכיח את כל הצרכים באמצעות קבלות אך בית המשפט יפסוק גם לפי שיקול דעתו ועל פי חישוב של צרכים סבירים. אלה מוגדרים כיום כ-1,300 ש”ח לילד בלי להביא בחשבון הוצאות דירה וחינוך. כן יש להוסיף הוצאות צהרון עד גיל 6. בנוסף ישנו סעיף שנקרא דמי טיפול שהאם זכאית לקבל מהאב עד גיל 6 וככל שהילד צעיר יותר כך דמי הטיפול גבוהים יותר. מטרת דמי הטיפול היא לאפשר לאם לצאת לעבוד. מסיבה זו יש הכוללים את הצהרון עד גיל 6 ביחד עם דמי הטיפול.

תביעת מזונות בגין מגורים

תביעת מזונות בגין מגורים

הקביעה העקרונית היא כי אב חייב לשלם 1/3 מעלויות הדיור של הילד. השאלה המתבקשת היא מהו דיור סביר ומתי זה מוגדר כמותרות והכל בהתחשבות במצבו הכלכלי של האב. השאלות עולות לגבי מגורים בשכונת יוקרה, בישוב אמיד, באזור נידח או בשכונת מצוקה ופשע. ולכן בית המשפט צריך לשקול מהן העלויות ההכרחיות בכל מקרה ספציפי. גם במקרה שהאם עוברת לגור בבית הוריה עליה להוכיח כי היא משלמת להם דמי שכירות והוצאות ואז האב יחוייב בשליש מעלויות אלה.

סיוע של עורך דין משפחה בתביעת מזונות

סיוע של עורך דין משפחה בתביעת מזונות

מסקירה קצרה זו אפשר לקבל את הרושם כי נושא מזונות ילדים הוא מורכב ביותר ונתון לאינטרפרטציות רבות. אם נוסיף לזה את המתח בין בני הזוג עקב הגירושין, שאלות של הסדרי שהות ומשמורת נוכל להבין עד כמה נדרשת יד מקצועית מכוונת. לתחום זה נכנס גם הנושא של תביעת מזונות אישה שהוא מורכב עוד יותר. לכן, מומלץ להתייעץ עם עו”ד משפחה המתמחה בתחום כמו עורך דין ורד לוי כדי להימנע מטעויות שנגרמות מחוסר ידע ועלולות להסתכם בהפסד של הכנסה משמעותית לאורך זמן.

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 0737841738
דילוג לתוכן