חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנאי שימוש

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל המידע הנמצא באתר ואו נמסר באמצעותו בכל דרך שהיא אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי אצל עורך דין.

המידע המצוי באתר הינו כללי בלבד ואין לראות במידע זה יעוץ משפטי. יעוץ משפטי מצריך בדיקה מעמיקה וייעוץ אישי אשר מותאם לאותו עניין ולנסיבותיו.

עו”ד ורד לוי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש באתר אינטרנט זה. המידע אשר מסופק באתר הינו לצרכי אינפורמציה בלבד ואינו ייעוץ משפטי.

המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו או להעבירו לצד ג'.

המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עו”ד ורד לוי ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לשימוש ע”י אותו משתמש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר גם בעתיד.

ידוע למשתמש כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות. מובהר כי מעת לעת מתקבלים שינויים בפסיקה ובחקיקה, אשר יש בהם כדי להשפיע על המידע המצוי באתר.

עו”ד ורד לוי ו/או מי מטעמה אינו מתחייב לעדכן את המידע המצוי באתר מיד לאחר קבלת השינויים כאמור. לפיכך השימוש בתכנים אלו הינם על אחריות המשתמש.

המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שעו”ד ורד לוי אינה אחראית על ציוד או על תוכנות, ולא על כלל השגיאות שיש באתר במידה ויש.

המשתמש מצהיר ויודע כי עו”ד ורד לוי ואו מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק או קלקול לרבות וירוסים שעלולים ויכולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר.

עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

עו"ד דיני משפחה - לתאום פגישה חייגו : 073-7841738
עו"ד גירושין ורד לוי

עו"ד ורד לוי עוסקת
בדיני משפחה וגירושין,
ורד לוי עו"ד מובילה בתחומה
מקצוענית, אסטרטגית ואמינה.

לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי מלאו את הפרטים

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 0737841738
דילוג לתוכן