חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סרבני גט

תוכן עניינים

סרבני גט - איך מתמודדים

המונח "עגונה" מתייחס לאישה הנשואה שבעלה נעלם, נעדר או מסרב לתת לה גט (מסמך הגירושין על פי ההלכה היהודית). במקרים אלו, האישה נחשבת עדיין לנשואה על פי ההלכה ואינה רשאית להינשא שוב. המצב הזה גורם סבל נפשי עמוק ומצוקה כלכלית ומשפטית. אך גם גברים יכולים למצוא עצמם במצב דומה, כאשר נשותיהם מסרבות למתן הגט.

מבחינת הדין העברי, החל על יהודים, כדי להתגרש ולקבל גט יש צורך בהסכמת הצדדים. כלומר, הגבר צריך להסכים למתן הגט מרצונו. בעקבות חרם דרבנו גרשום, גם על האישה לתת את הסכמתה לגט. כתוצאה מכך הפך הגט כלי מיקוח בידי צדדים כדי להשיג אינטרסים אחרים שהם לאו דווקא קשורים לגט, למשל ענייני רכוש או נושאים הקשורים לילדים המשותפים.

ההסכמה למתן הגט היא חשובה ביותר בהלכה היהודית, שכן, במידה והגט לא ניתן בהסכמה ומרצונן של הצדדים הוא עלול להוות "גט מעושה".

  • מהו גט מעושה?

בהלכה היהודית, גט מעושה הוא גט שניתן שלא מרצונו החופשי של הבעל לגרש את אשתו, אלא כדי להסיר מעליו אמצעי לחץ שהופעלו כלפיו. במידה והגט הוא מעושה והגירושין לא נעשו בהסכמה, המשמעות היא שהגט פסול ואין לו כל תוקף הלכתי, כלומר בני הזוג נחשבים נשואים לכל דבר.

לבית הדין הרבני יש כלים להפעלת לחץ על הצדדים על מנת שיסכימו למתן הגט.  ובמקביל זאת, נדרשים הדיינים לפעול בעדינות המתבקשת על מנת שהגט יהיה בהסכמה, כדי שלא ייפסל.

סירוב גט מצד הגבר

במקרים רבים, בעלים מסרבים לתת גט לנשותיהם כדי להפעיל לחץ או כנקמה. לעתים הסירוב נובע מסיבות רגשיות או כלכליות. בעלים עלולים לדרוש תנאים מוגזמים כתנאי לגירושין, כגון ויתור על מזונות או משמורת הילדים. במקרים קיצוניים, הסירוב נובע מאלימות או רצון לשליטה ונקמה. 

מבחינת ביה"ד הרבני החשש הגדול בסירוב גט מצד הגבר שהוא שלא יקרה מצב שבו אישה נשואה (שלא קיבלה גט) תלך עם גבר אחר ותיכנס להריון, אז יש חשש לממזרות. זו גם הסיבה שביה"ד הרבניים פתוחים להטלת סנקציות במקרה הצורך כדי לעודד צדדים להסכים לגירושין. 

ניתן לזהות מגמה של החמרה בשנים האחרונות, מצד בתי הדין הרבניים, בסנקציות המופעלות כלפי סרבני הגט. שימוש בסנקציות נעשה בעדינות ובמקרים חריגים כדי לא להפעיל לחצים שיובלו לגט מעושה. כלי הלחץ הנתונים בידי בית הדין הרבניים הם מאסר, חיוב במזונות מדין מעוכבת גט (מעין קנס כספי מדי חודש עד למתן הגט) וסנקציות נוספות כמו עיכוב יציאה מהארץ, איסור על החזקת כרטיס אשראי, עיקולים, קנסות ועוד.

סירוב גט מצד האישה

כמובן שגם גברים עלולים למצוא עצמם בסיטואציה דומה כאשר נשותיהם מסרבות למתן הגט מסיבות שונות. גם כאן, ללא קבלת הגט, הגבר נותר נשוי על פי ההלכה ואינו רשאי להינשא בשנית.

בעבר הייתה קונספציה שבעיקר יש סרבני גט, אבל ישנן סרבניות גט רבות. נושא ההסכמה לגט צריך להיות משני הצדדים, לאו דווקא גבר או אישה. 

כיום, יותר מבעבר, יש מודעות גדולה יותר לנושא, לצד ניסיון להימנע ממצב שבו הגבר נותר עגון, על מנת שהצדדים יוכלו לצאת לדרך חדשה.

גם במקרים אלו, רשאי בית הדין הרבני להפעיל סנקציות על מנת להפעיל לחץ על האישה כדי שתסכים למתן הגט. למשל, במידה וניתן פסק דין לגירושין והאישה לא מסכימה להתגרש, אם לפני כן הייתה זכאית למזונות אישה עד לגט, אז מרגע מתן פסק הדין היא לא תקבל אותם. סנקציה נוספת היא ויתור על הכתובה. 

סרבנות גט – גם בנישואים אזרחיים

ניתן לומר, כי אחת הסיבות לכך שטקס הגירושין הוא טקס שנשאר ממש כמו לפני אלפיים שנה הוא בגלל אותו חשש פן הגט לא יהיה כשר. אם הטקס לא תקין, המשמעות היא שהצדדים לא באמת התגרשו.

אף שרבים בימינו אנו בוחרים שלא להינשא דרך הרבנות, אלא בנישואים אזרחיים, בארץ או בחו"ל, לא כולם יודעים שגם הם עלולים למצוא עצמם מסורבי גט. בישראל, גם מי שמתחתן בטקס אזרחי חייב להתגרש דרך הרבנות, אף שפעמים רבות הסיבה לטקס האזרחי היא רתיעה, סלידה או חוסר אמון במוסד הדתי. רק כאשר אחד הצדדים הוא לא יהודי, או שיש ספק ביהדותו, ניתן להתגרש בבית המשפט לענייני משפחה ולבקש התרת נישואים.

בית הדין הרבני הוא בעל הסמכות הייחודית לגירושין בין בני זוג יהודיים. הגט הוא לחומרה, כלומר מבחינת בית הדין הרבני הוא אינו מכיר בנישואים האזרחיים כנישואים רגילים, כדת משה וישראל, אך כן מכירים שיש נישואים אחרים, קידושי ביאה.

  • מהם קידושי ביאה?

לפי ההלכה ישנן כמה דרכים להינשא, כאשר הדרך הנפוצה היא נישואי שטר (נישואי כסף) או נישואי ביאה, במסגרתם הגבר מקדש את האישה דרך יחסי מין. במקרה של גירושין בקידושי ביאה הגט יהיה גט לחומרה, למען הסר הספק ועל מנת לוודא שהנישואין והגירושין כשרים.

פתרונות משפטיים ודרכי התמודדות עם סרבני גט

בתי הדין הרבניים כאמור מנסים לסייע בפתרון מקרים אלו. בתי הדין יכולים להפעיל לחצים על הצד הסרבן באמצעות קנסות, ובמקרים קיצוניים גם מאסר או הגבלות אחרות. 

במקרים רבים נשים מסכימות לוותר על כתובתן כדי להתגרש. צריך להבין שחתימה על הכתובה היא חוזה תקף ומחייב לכל דבר ועניין. במסגרת הסכם זה על הגבר לשלם לאישה את הכתובה בנוסף על התביעות הרכושיות. מצד שני, מדובר בכלי שמשמש את שני הצדדים להפעלת לחץ להסכמה לגט. לכן, פעמים רבות דרך הוויתור על הכתובה ניתן לקבל את הגט המיוחל.

כיום בביה"ד הרבניים יש מגמה הולכת וגדלה לדון בסוגיית הכתובה רק לאחר הגירושין. מדובר במנגנון שמאפשר, לפחות חלקית, להימנע מסרבנות גט עתידית.

סרבני גט | עו"ד משפחה ורד לוי

דרך הכיס או מאחורי הסורגים – על פתרונות יצירתיים לקבלת גט

הליך פלילי: הזכרנו כי בידי בית הדין כלים שונים להפעלת לחץ לצורך ההסכמה על הגט: החל מהגדלת מזונות אישה והמשך בסנקציות דרמטיות יותר כמו מאסר, עיכוב יציאה מהארץ, עיקול חשבון בנק ועוד. 

אולם, מעבר לסנקציות הכלכליות יש סנקציות אזרחיות וסנקציות פליליות, במקרים בהם יש פסק דין לגירושין ואחד הצדדים מסרב לכך, ניתן לקבוע כי מדובר בהפרת צו שניתן על ידי ערכאה שיפוטית ולכן להגיש בעניינו של הסרבן כתב אישום. 

הליך פלילי במקרים של סרבנות גט שמור למקרים חריגים ביותר, כי כאן יש חשש ממשי שהגט יהיה מעושה. החשש הוא כי הסרבן הסכים לגט רק בשל הפחד מהעמדה לדין. סוגיה זו מחייבת זהירות יתרה.

הסכם טרם נישואים: יותר ויותר זוגות חותמים על הסכם טרום נישואים שבו הם כבר מגדירים כיצד עליהם לפעול במקרה של גירושין, הן מהבחינה הרכושית, הן מבחינת הילדים והן מבחינת מתן הגט. לדוגמא, קביעה במסגרת ההסכם כי במידה ואחד הצדדים רוצה להתגרש והשני לא, אז יהיה תשלום דמי מזונות גבוהים יותר.

החידוש במנגנון כאן הוא שכל הסוגייה הרגישה של הגט נעשית בהסכמה. אף שמדובר בסנקציה כלכלית זוהי סנקציה שהצדדים הסכימו לה מראש ולכן לא ניתן לטעון לכפייה.

זוגות השוקלים הסכם ממון או הסכם טרום נישואים כדאי לבחון להתייחס גם להיבט זה במסגרת ההסכם. חשוב לנסח את ההבנות בצורה נכונה וחכמה שייצרו פתרון יצירתי מבעוד מועד לבעיה שעלולה לצוץ בהמשך.

תביעות נזיקין נגד סרבני גט: מגמה חדשה, הנמצאת עדיין בשלב התחלתי, היא של תביעות נזיקין נגד סרבני הגט. סרבנות גט מייצרת נזקים גבוהים, כאשר הצד שנפגע רשאי ויכול להיפרע מהצד הפוגע. זוהי תביעת נזיקין ברורה שמכילה את כל הפרמטרים בהתאם לדין: אדם שגורם עוול, נזק וגם הקשר סיבתי בין הנזק לגורם המעוול.

מדובר במעין סנקציה כלכלית שיכולה לעודד אנשים להסכים לגירושין, משום שכל פרק זמן שהאדם הוא סרבן גט אזי הנזק הולך וגדל ובהתאם גם סכום הפיצוי. גם במקרה שבו הכלי אינו מספיק להפעלת לחץ, הרי שהוא מגלם בתוכו לפחות פיצוי על עוגמת הנפש והנזקים הכלכליים שנגרמו למסורב או למסורבת הגט.

בתביעות אלו העילה הרלוונטית היא עילת הרשלנות ובתוכה החובה לנהוג בהגינות בבן או בבת הזוג. בתוך המנגנון הזה יכולים בתי המשפט לקבוע כי הנתבע/סרבן הגט הפר את אותה חובה כללית לנהוג בהגינות ובאנושיות בבן הזוג ומכאן ניתן לבסס עילה לפיצוי. 

עילה נוספת היא הפרת חובה חקוקה, זאת במקרים בהם ניתן פסק דין לגירושין וצד אחד אינו מקיים את ההחלטה השיפוטית. גם כאן מדובר בעילה לפיצוי.

תביעות הנזיקין מהוות פתרון יצירתי לנושא של סרבנות גט ועגינות. מצד אחד הן מאפשרות פיצוי הולם לניזוק ומצד שני הן משמשות כמנוף לחץ.

מסורב/ת גט? הנה מה שעליך לעשות!

לשחק פוקר: סרבנות גט נובעת לא פעם מנקמה, מרגשות כעס לא רציונליים, אבל כדאי לפעמים להתייחס אליהם כאל משחק פוקר ולא לחשוף את כל הקלפים ואת האמת כולה. כלומר, גם אם יש רצון חזק מצידנו לקבל גט, לא לחשוף זאת בפני הצד השני. הצד השני עלול להבין כי הגט עצמו משמש עבורנו כנקודת תורפה ולכן ינסה להכאיב דרכו ולסרב לו. 

לרוץ עם זה: ברגע שיש הסכמה לגירושין – יש לפעול באופן מיידי. זאת, גם אם המשמעות היא דחיית דיון בשלב זה על הכתובה או על סוגיות אחרות. דונו בסוגיות בהמשך לאחר קבלת הגט. אל תקשרו את הגט עם יתר הנושאים, זה רק מסרבל עוד ועוד את ההליך.

לנטרל מוקשים: כל צד רוצה לצאת לדרך חדשה גם אם לא יודה בכך בפני הצד השני. לפעמים יש מי שנאחזים ואין מה לעשות, אבל מרביתם רוצים להמשיך ההלאה. בהמשך יהיו לו בן/בת זוג וירצו לדחוף לפרידה, חשוב לנטרל מוקשים כמה שיותר מהר ומוקדם בהליך, בפרט מתן הגט. 

לשקול ויתור על כתובה: לפעמים, לא בכל המקרים, עדיף לאישה לוותר על הכתובה כדי לקבל את הגט. בחלק מהמצבים היא גם לא תהיה זכאית לכתובתה מבית הדין ממילא, לכן לא תמיד מומלץ להתעקש עליה. 

תכנון אסטרטגי: תתכננו ותכינו תוכנית אסטרטגית המתאימה לכם, למקרה שלכם ולנסיבות המסוימות ביחד עם עורך דין המומחה בתחום זה. עליכם לראות מה הכי נכון בעבורכם וכיצד כדאי להתנהל כדי להגיע למטרה הנכספת. 

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 0737841738
דילוג לתוכן