חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

האם הילד הזה הוא שלי? התמודדות עם תביעת אבהות

בעולם בו זוגיות אינה נתפסת בהכרח כדבר מחייב וקשרים מסוגים שונים, זמינים ונגישים, חשש מהריון לא צפוי הופך לממשי ובעל תוצאות משמעותיות לשני הצדדים.

האם הילד הזה הוא שלי התמודדות עם תביעת אבהות

לעיתים רבות הגבר אינו מבקש את ההיריון או אף מגלה את דעתו בדבר התנגדותו להריון, תוך שהוא סומך על בת זוגו לקשר מזדמן או ארוך טווח ובכל זאת להפתעתו, נודע לו בדיעבד כי בן לילה הפך לאב עם כל החובות המשפטיות, הכלכליות והרגשיות הנלוות לכך. במקרה ואדם נחשף לכך עליו להיוועץ עם עו"ד משפחה על מנת שיבין את המשמעויות המשפטיות והכלכליות הכרוכות בכך.

על פי הדין האישי היהודי, האב חייב במזונות ילדים שלו ולפיכך, לכאורה גם אם גבר הפך לאב בעל כורחו עליו עדיין לשאת במזונות ילדים עד הגיעם לגיל 18 ושליש מהמזונות ילדים עד גיל 21, דבר שעשוי להגיע לכדי סכומים נכבדים ועול כלכלי על גבו של האב. עו"ד משפחה יכול לכוון וסייע לאב במקרה והוא נתבע בתביעת מזונות ילדים בעקבות תביעת אבהות ובמהלכה.

אף שהדבר לעיתים אינו נעים, הגבר רוצה לדעת בוודאות כי הקטין שהוצג בפניו שנולד או שעתיד להיוולד הינו שלו, לשם כך יש לפנות לבית המשפט בתביעת אבהות. מומלץ כי עו"ד משפחה יסייע בהליך ייעץ ויובילו אותו.

מהות ומשמעות תביעת אבהות

בתביעת אבהות הסמכות נתונה לבית משפט למשפחה. את תביעת האבהות יכולים להגיש האם אשר רוצה להוכיח את אבהותו של הנתבע ובעקבותיה להשית על האב הנטען תביעת מזונות ילדים בדרך כלל עו"ד משפחה מנהל את התביעה ו/או ההגנה עבור לקוחותיו.

במסגרת תביעת האבהות בית המשפט נוהג לשלוח את הצדדים לבדיקת סיווג רקמות, שהינה בדיקת דם פשוטה שנלקחת מהאב מהקטין ומהאם. הדבר מתקבל ע"י צו של בית משפט. עו"ד משפחה שמייצג את האם פועל לכך במסגרת הסעדים שמוגשים בתביעה.

עו"ד משפחה מטפל בהגשת תביעת אבהות שיכולה להיעשות ביוזמת האב, האם או שניהם גם יחד לפי העניין.

לעיתים תביעת אבהות מוגשת ביוזמת האב הנטען כדרך להסיר ספק מחשש שמא הילד אינו שלו וכן כדרך לעכב הכרעה בתביעת מזונות ילדים, עד שיתקבלו תוצאות תביעת האבהות.

לעיתים תביעת האבהות מוגשת ביוזמת האם בסיועו של עו"ד משפחה, כבסיס לתביעות נוספות שנוגעות לקטין לרבות תביעת מזונות ילדים, משמורת ילדים והסדרי שהות, תוך ניסיון לערב את האב הנטען בחייו של הקטין.

לעיתים נדרשים האב והאם להגיש תביעת אבהות בסיוע עו"ד משפחה כאקט פורמלי, וזאת במקרים בהם חלפה למעלה משנה מאז שנולד הקטין והאב לא נרשם כאב. רק לבית המשפט יש סמכות להורות על בדיקת סיווג רקמות אין די בהסכמת הצדדים גרידא לביצוע בדיקת אבהות.

בחוק מידע גנטי התשס"א -2000 (להלן: "חוק מידע גנטי"), קיימת התייחסות במספר סעיפים לסוגיית בדיקת סיווג הרקמות שהינה נדבך משמעותי בתביעת האבהות ועל פי תוצאותיה ישק דבר. ניתן להתייעץ עם עו"ד משפחה בדבר הקבוע בחוק זה והמשמעויות שבכך.

התנגדות האב לבצע בדיקת סיווג רקמות במסגרת תביעת אבהות
ישנם דרכים בהם ניתן להתמודד עם התנגדות האב לבצע בדיקת רקמות, ולבית המשפט סמכות שבשיקול דעת אף להסיק כי האדם שמסרב לבצע בדיקת אבהות הוא האב, וזאת מחמת התנהגות וסירובו כאמור.

עו"ד משפחה יציג לבית המשפט את דבר הסירוב כאמור ותהיינה לכך השלכות.

הפסיקה קבעה בהקשר זה בפסק דין שרון כי סירוב לבצע בדיקת מהווה כבישת ראייה שמסכלת את עצם הוצאת האמת לאור וסירוב מעין זה עשוי לשמש ראייה שעשויה להכריע לרעת המסרב, בספק שמתעורר בעניין קשרי המשפחה שלו.

(ע"א 548/78 שרון נ' לוי פ"ד לה(1) 736

כמו כן סעיף 28ח לחוק מידע גנטי נתן לאמור בפסיקה גושפנקא וקבע כדלקמן:

"28ח (א) סירב אדם להיבדק לאחר מתן צו כאמור בסעיף 28ו, יחולו הוראות סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על קטין, חסוי או פסול דין.

(ב) בית המשפט רשאי להסיק מסירובו של אדם להיבדק כל מסקנה הנראית לו מוצדקת בנסיבות העניין, לרבות בדבר קביעת קשרי המשפחה הנטענים כלפי אותו אדם".

כך או אחרת אם נקבעת אבהותו של אדם הרי שיש לכך השלכות כבדות משקל ביניהם השתת חיוב מזונות ילדים על האב.

דרכי ההתמודדות של אב שנתבע בתביעת אבהות

במידה ואבהותו של אדם "נכפתה" עליו, הרי שהוא יכול להגיש תביעה אזרחית כנגד האם – תביעה שהיא נזיקית במהותה – תביעת "גניבת זרע". הליך זה עשוי להתנהל במקביל לתביעת מזונות ילדים או אחריו, אך רק לאחר שהוכחה אבהותו של המבקש.

פסיקה חדשה של בית המשפט שלום בתל אביב חייבה אישה לפצות גבר לאחר שהונתה אותו וטענה כי היא עקרה.
באותו פסק דין, בית המשפט חייב בית המשפט את האישה בפיצוי כספי נכבד.

סוגית תביעת האבהות תופסת תאוצה בבית המשפט והינה עילה רלוונטית במקרים המתאימים. אך בטרם הגשת התביעה יש להיוועץ בעו"ד משפחה מנוסה בתחום על מנת לבחון את הסיכויים והסיכונים בכל מקרה לגופו.

מעוניינים לקבל ייעוץ ללא התחייבות? התקשרו עכשיו לתיאום פגישת ייעוץ 073-7841738

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון הרגיל של בית העסק הוא 0737841738
דילוג לתוכן